Főoldal | Kapcsolat
Jogszabályok
 
Jogszabályok

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200063.KOR

1999. évi LXIII. törvény
a közterület-felügyeletről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900063.TV

1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM

55/2009. (X.16.) IRM rendelet
a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a
járművek elszállítására, valamint a felmerülő költségekre vonatkozó szabályokról.
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900055.IRM

30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet
Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásáról
http://pmkh.jogtar.hu/jr/sf/startfrnp.html

3/2016. (I.29.)
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről
Rendelet (pdf)

2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200002.TV

1988. évi I. törvény
a közúti közlekedésről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV

156/2009 (VII. 29)
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900156.KOR

22/2012 (IV.13)
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200022.BM

19/2013. (X.08.)
Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól
Rendelet (pdf)

3/2014. (I. 28.)
Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól
Rendelet (pdf)

11/2015. (IV.28.)
Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Rendelet (pdf)A Ferencvárosi Önkormányzat rendeletei az önkormányzat honlapján megtekinthetők.