Főoldal | Kapcsolat
FVKF
 
Ferencvárosi Közterület-felügyeletről

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2002. (III. 20.) sz. határozatával létrehozta a Ferencvárosi Közterület-felügyeletet (továbbiakban: Felügyelet) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként az általános közterület-felügyeleti feladatok ellátása érdekében.

Az általános közterület-felügyeleti feladatok mellett 2011. január 3-tól az alábbi feladatokat is a Felügyeletnek kell ellátnia:

  • Térfelügyeleti kamerarendszer üzemeltetésében való részvétel (IX. kerületi Rendőrkapitánysággal közösen)
  • Kerékbilincselés és gépjármű elszállítás

A Felügyelet 2011. október 1-től önálló költségvetési szervkén látta el feladatát, majd 2021. április 01. napjától ismételten a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda elnevezéssel (rövidített nevén: Ferencvárosi Közterület-felügyelet) működik.

Illetékessége a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő azon közterületekre terjed ki, amelyeken a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelően az Önkormányzat kötelező feladata a közterület-felügyelet működtetése, figyelemmel a Budapest Főváros Önkormányzatával, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában kötött együttműködési megállapodásban foglaltakra.

A Felügyelet főbb feladatai a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározottakra figyelemmel közlekedés rendjére, valamint a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, illetve szankcionálása.Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében;közbiztonság és közrend védelmében;az önkormányzati vagyon védelmében;térfelügyeleti rendszer üzemeltetésében való részvétel.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló helyi rendeletben meghatározottakra figyelemmel Felügyeletünk főbb feladata a közterület rendeltetésétől eltérő használatának az ellenőrzése, szankcionálása, eljárás kezdeményezése, építési tevékenységgel összefüggő jogsértések ellenőrzése, szankcionálása, eljárás kezdeményezése, vendéglátó és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos jogsértések (közterület használat, nyitvatartás, stb.) ellenőrzése, eljárás kezdeményezése, zöldfelület, zöldterület védelme.

A közterület-felügyelet tevékenységének alapjait biztosító törvények, rendeletek honlapunk „Jogszabályok” menüpontja alatt találhatóak.

Amennyiben a közterületen a Felügyelet hatáskörét érintő jogsértő cselekmény észlel, úgy azt a Felügyelet 0-24 óráig ingyenesen hívható 0680-399-999 „zöld számán” jelezheti a gyors és hatékony intézkedés érdekében, ahol a Felügyelet munkatársai készséggel állnak rendelkezésére

Rimovszki Tamás
irodavezető